Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων

The ship set ground on the shore of this sert gilligan millionaire and his wife my you're sure to get a smile.

Ίδρυση Νέας Επιχείρισης:

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην Δημιουργία μιας νέας ελληνικής επιχείρησης στην Ελλάδα και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας και λειτουργίας της;

Απόφαση:

Απόφαση δύσκολη, αφού πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται θέμα ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου γραφείου εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για την επιλογή της εμπιστοσύνης σας προς αυτό και εάν αυτό μπορεί να γίνει, εάν μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρέχουμε ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Features

Σύσταση Νέας Εταιρίας

Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο δραστηριοποίησης.

 • Τήρηση βιβλίων της εταιρίας
 • Εύρεση και πρόσληψη προσωπικού.
 • Μηνιαία παρακολούθηση λογιστικών.
 • Τήρηση Μισθοδοσίας
 • Καθοδήγηση και συμβουλές
Features

Ίδρυση Εταιρείας Ι.Κ.Ε.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
 • Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται σε ιδιωτικό έγγραφο.
 • Έδρα της εταιρείας.
 • Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
 • Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
 • Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Βασικά Βήματα Έναρξης:

Με την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής της, η εταιρική μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης συχνά επιλέγεται.

Βήμα 1ο

Ίδρυση Εταιρίας

Βήμα 2ο

Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.

Βήμα 3ο

Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα

Βήμα 4ο

Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.

Βήμα 5ο

Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.

Βήμα 6ο

Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

Πώς φορολογείται μια Ι.Κ.Ε.:

Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με συντελεστή 29% και 10% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας Για Επιπλέον Πληροφορίες

Facebook
LinkedIn
Instagram