Λογιστικές Υπηρεσίες

The ship set ground on the shore of this sert gilligan millionaire and his wife my you're sure to get a smile.

Αν θέλετε να επιτύχετε...

Να αφιερώνετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και όχι αποκλειστικά μόνο στο λογιστήριο. Να έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς. Να συμβάλουμε ώστε η επιχείρηση σας να αναγνωρίζει τις μοναδικές συνθήκες που υπάρχουν κάθε χρονική στιγμή στην αγορά, έτσι ώστε να βρίσκεστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Να σας παρέχουμε πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και όλα αυτά μέσα από ανταγωνιστικές αμοιβές μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Features

Υπηρεσίες Φυσικών Προσώπων

Προσφέρουμε:

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1-Ε2-Ε3
 • Υποβολή δήλωσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Υποβολή οικογενειακού επιδόματος Α21
 • Υποβολή επιδότησης ενοικίου
 • Αίτηση ρυθμίσεων εφορίας (ΑΑΔΕ) – ΕΦΚΑ και άρση τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Συμβουλετυικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας.
 • Φορολογικός εκπρόσωπος σε φορολογικούσ κατοίκους του εξωτερικού
Features

Υπηρεσίες Νομικών Προσώπων

Προσφέρουμε:

 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου ) με σύγχρονες μεθόδους
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατων – προμηθευτών ΜΥΦ
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων , ισολογισμών – αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος – έντυπο Ν- εντύπου φορολογικής αναμορφώσεως – Ε3 -Ε2
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή ή μη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και μελέτες βιωσιμότητας
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Ίδρυση αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός Ευρωπϊκής Ένωσης καθώς και τρίτων χωρών

Επικοινωνήστε Μαζί Μας Για Επιπλέον Πληροφορίες

Facebook
LinkedIn
Instagram